Liên Hệ

Gửi bạn,

Là một tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động tự do trên khắp thế giới, chúng tôi hạn chế sử dụng các phương tiện liên lạc nhanh để hỗ trợ bạn. Vì vậy, hãy vui lòng sử dụng ưu tiên thư điện tử để thảo luận. Nếu mọi thứ trở nên phức tạp, hãy kết nối với chúng tôi bằng số điện thoại bên dưới, sẽ có một thành viên của chúng tôi lắng nghe bạn. Cảm ơn vì đã dành cho chúng tôi sự kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vấn đề của bạn tối đa 24 giờ sau khi nhận được thư hoặc cuộc gọi.

Trân trọng!

Đội ngũ hỗ trợ tại Việt Nam

Địa chỉ: K01/29 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000

+(84) 963 944 806

Chúng tôi có mặt tại:

  • 2011: Montréal (Canada)
  • 2015: Chon Buri (Thái Lan)
  • 2023: Đà Nẵng (Việt Nam)
  • 2025: Dự kiến (Úc)
  • 2029: Dự kiến (Anh)
  • 2032: Dự kiến (Tây Ban Nha)
Liên hệ và góp ý

    So sánh danh sách

    So sánh