Miễn trừ trách nhiệm

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 11 năm 2021

Thông tin được đăng trên trang điện tử này chỉ nhằm cung cấp dữ liệu chung về các vấn đề quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất nhiều trong các trường hợp cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật pháp, các quy tắc, quy định và những rủi ro tiềm ẩn của giao tiếp điện tử, thông tin đăng trên trang điện tử này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc không chính xác. Theo đó, vui lòng hiểu rằng tác giả và nhà xuất bản của thông tin trên trang điện tử này không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên, dẫn chứng khoa học hoặc dịch vụ liên quan đến xác suất thống kê, hoặc các dịch vụ và tư vấn khác – các ngành nghề chuyên môn. Vì vậy, bạn không nên sử dụng thông tin này để thay thế cho lời khuyên, sự tư vấn từ các chuyên gia chuyên nghiệp. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của Rydow.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang điện tử này được lấy từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Rydow không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu sót, không chính xác hoặc hậu quả nào của việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin được đăng trên trang điện tử này được giữ “nguyên trạng” hoặc trực quan hóa lại dữ liệu; vì vậy chúng tôi không bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác và cập nhật hoặc hậu quả của việc sử dụng thông tin này và không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bảo đảm về khả năng áp dụng, khả năng bán và phù hợp cho mục đích cụ thể. Trong bất kỳ trường hợp nào, Rydow cũng như bất kỳ đối tác hay pháp nhân nào hoặc thành viên, đại lý hoặc thành viên của Rydow sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. được thực hiện dựa trên thông tin trên trang điện tử này hoặc bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả, cụ thể hoặc tương tự ngay cả khi Rydow đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Về các vấn đề nhạy cảm như chính trị, thể chế, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, chúng tôi đưa ra những dữ liệu được thu thập độc lập hoặc các nguồn thông tin rõ ràng mang tính tham khảo. Những bài viết của chúng tôi hoàn toàn mang tính chất học thuật, dựa trên những tiến trình lịch sử nghiên cứu của các nhà khoa học, học giả toàn thế giới. Các vấn đề được đề cập sẽ không liên quan và sẽ không bao giờ là hình mẫu hướng đến của chính trị, lịch sử, xã hội cũng như Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các ví dụ thực tế, nếu có, đều được lấy từ nền chính trị xã hội điển hình qua các giai đoạn của mỗi quốc gia mà chúng tôi sẽ nêu rõ và nhấn mạnh. Đề nghị quý vị độc giả không hiểu sai, lạm bàn sang những vấn đề không liên quan và bên ngoài phạm vi nội dung bài viết. Đồng thời bài viết mang tính tham khảo, không có giá trị trong việc dẫn nguồn cho các nghiên cứu, phản biện liên quan đến các vấn đề tại Việt Nam, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc hiểu sai và viện dẫn sai mục đích của độc giả. Điều này có nghĩa rằng, chúng tôi đang phục vụ các độc giả tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ cam kết thực hiện đúng quy định Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và luôn luôn ủng hộ đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ thiện chí hợp tác với các cơ quan của chính quyền nếu có bất kỳ yêu cầu nào. Mong bạn đọc lưu ý.

Một số liên kết trên trang điện tử này liên kết đến các trang điện tử khác do bên thứ ba điều hành, không thuộc quyền kiểm soát của Rydow. Rydow không tuyên bố về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin được đăng trên các trang điện tử đó.

Đội ngũ Rydow

So sánh danh sách

So sánh