Quy chế hoạt động

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 11 năm 2021

Tại Rydow, sứ mệnh của chúng tôi là tìm kiếm sự thật và giúp mọi người hiểu thế giới. Chúng tôi muốn bạn hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi cũng muốn bạn biết các quyền và lựa chọn của mình.

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý hợp đồng của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ trên trang Rydow của chúng tôi, được liệt kê bên dưới:

  • Tạp chí Rydow, cùng với phiên bản quốc tế của chúng tôi;
  • Các trang điện tử của chúng tôi;
  • Các ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như ứng dụng Rydow;
  • Các bản tin gửi thư điện tử của chúng tôi, như Ẩm thực và Tóm tắt buổi sáng;
  • Các trang hoặc quảng cáo của chúng tôi trên các mạng truyền thông xã hội, như các trang Facebook và Instagram của chúng tôi;
  • Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin từ bạn.

Cách chúng tôi xử lý hợp đồng của bạn phụ thuộc vào dịch vụ bạn sử dụng – và cách bạn sử dụng chúng. Chúng tôi sử dụng thông tin về người đăng ký bản thư điện tử khác với người truy cập trang tạp chí điện tử.

Lưu ý rằng một số dịch vụ nhất định hoạt động khác nhau. Một số có các điều khoản bổ sung cho chính sách này. Hoặc những người khác đề cập đến một chính sách bảo mật khác hoàn toàn, vì vậy chính sách này không áp dụng.

A. Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ tài trợ bài viết, đăng ảnh bìa quảng cáo,… trên Rydow.

Khi tham gia tài trợ bài viết cho Rydow, bạn có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của Rydow và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động ảnh bìa quảng cáo đã đăng trên Rydow.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của Rydow. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên Rydow.

B. Quy trình

1. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Rydow để tiếp nhận.
Số điện thoại: +(84) 936 944 806; thư điện tử: [email protected]/.
Bước 2: Rydow sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp và đưa ra phương án giải quyết.
Bước 3: Phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp kết thúc.
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp được lặp lại các Bước 2 và 3. Tại Bước 3, nếu bạn vẫn không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà Rydow đưa ra, người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật.

2. Quy trình thanh toán

Bạn và Rydow sẽ thực hiện thỏa thuận quy trình thanh toán và phương thức thanh toán sau khi bạn và Rydow đồng ý hợp tác sử dụng dịch vụ qua thư điện tử.
Các điều khoản liên quan đến thanh toán giữa bạn và Rydow sẽ được đưa lên hợp đồng đầy đủ (nếu có) đồng thời những thư điện tử trao đổi của bạn và Rydow sẽ là tài liệu hợp pháp để giải quyết khiếu nại sau này (nếu có).

Thông tin thanh toán và tài liệu thanh toán liên quan giữa bạn và Rydow sẽ được lưu trữ bằng văn bản, hình ảnh quét và cơ sở dữ liệu đám mây trong vòng 5 năm hoặc theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ Rydow tại Việt Nam

So sánh danh sách

So sánh